teixint la vida 

Roser Melero Vilella - 2016

 

teixint la vida és un projecte artístic participatiu que s'inspira en el desenvolupament de les persones al llarg de la vida, iniciat l'any 2016 per finalitzar els meus d'estudis d'Art tèxtil a l'EASD Ondara (Tàrrega).

 

A partir de la creació col·lectiva d'un gran tapís en espiral, teixint la vida vol posar de manifest el canvi continu i progressiu, tant a nivell individual com col·lectiu, que fem al llarg de la vida gràcies als vincles que establim amb les persones que ens envolten, des de les més properes a les que no coneixem.

Aquests vincles són flexibles i condicionen la trama que cadascú teixeix de mica en mica al llarg de la seva vida, omplint-la de color i contingut, sense saber què ens portarà el nostre esdevenir.

I, tot i que la nostra existència es redueix a un nombre limitat d'anys, aquests lligams contribueixen a construir cultures i societats, més enllà de la mort dels individus que en formen part, de forma contínua i sense aturar-se. Talment com una espiral teixida per moltes mans, sense fi i sempre a punt per continuar creixent.

L'espiral que s'ha anat construint en diferents llocs que han acollit el projecte està formada per petits fragments de color teixits de forma individual per cada una de les persones que hi han participat. És una instal·lació inacabada, resta oberta a nous espais i nous participants que facin créixer l'espiral de la vida.


Agraïments

A les 176 persones que de forma totalment voluntària han volgut teixir el seu tros de vida en el tapís, i a les que ho faran, sense ells el projecte no existiria.

Al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona i al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona del Dep. de Benestar i Família per acollir el projecte a les seves instal·lacions.